Träning

Jag är utbildad STAC-Grundtränare genom STAC (Scandinavian Top Athletic Center) och alla som söker min hjälp med träningsupplägg, vare sig det handlar om rehab, fysträning eller träning för att må bra startar med en så kallad screening. Vi detta första besök gör vi ett antal tester för att få en överblick i klientens funktion, rörelsemönster och rörelsekvalitet.  Därefter görs programupplägg och vi träffas för instruktion i korrektiv funktionell träning, Programupplägget tränar klienten för att skapa balans i kroppens rörelsesystem, genom att korrigera obalanser i muskler, leder, nervsystem, och hållning - allt enligt klientens egen funktionella förmåga. 

Det jag har som ambition att uppnå med träningen är att klienten ska skapa sig en tydlig uppfattning om hur viktig helheten är (andningsmönster, rörlighet, bålstabilitet, koordination, balans, styrka och uthållighet), och har förståelse vad som krävs för att nå bästa möjliga resultat. Alla övningar finns med för att vi hittat en specifik obalans eller svaghet under screeningen, inte för att jag tycker att det är en "bra generell övning".

Utifrån ditt mål så tar jag dig uppåt steg för steg efter den tid och förmåga som du lägger ned.

 

    ​  ​

               ​