Screening

Jag använder mig alltid av screening/kroppsanalys innan jag går vidare med tester, behandling och träningsupplägg och det jag undersöker är stabilitet, koordination, flexibilitet, balans, kontroll av rörelsemönster.

 

Med hjälp av screening kan jag analysera ditt rörelsemönster och därefter stärka upp din kropp med ett anpassat träningsprogram. Denna screening är alltså riktad till dig som önskar att bli starkare, rörligare, få ett mer fungerande funktionellt rörelsemönster och prestera bättre inom din idrott, motionsform eller yrkeskategori.  

Förutsättningarna för att uppnå en kvalitet i rörelsen styrs av kroppens mekaniska förmåga, dvs hur optimalt rörelsemönstret är och hur stor den potentiella kraftutvecklingen är. Med hjälp av ett screeningtest kan du skapa bättre förutsättningar att kunna tillgodogöra dig din träning, få mer funktionell rörelse och kunna prestera på din högsta nivå.