Korrektiv funktionell träning

Korrektiv funktionell träning (KFT) är en process där professionell screening, analys, programdesign och periodisering av träning går hand i hand. Målet är att steg för steg bygga vidare på det som den enskilda individen behöver för att prestera det hon vill inom en viss framtid, oavsett idrott eller yrke.

”Korrektiv och funktionell träning” är INTE en träningsform eller ett visst träningspass, det är helt enkelt ”den träning du behöver för att fixa till dina luckor och nå dina mål”. Även elitidrottaren behöver hjälp att bygga från den nivå som han eller hon befinner sig på, oavsett vad man tror att man befinner sig.

 

Att screena, analysera och starta från rätt nivå för att nå sina mål, ingår som en del i det vi kallar KFT.

Vad menas då med korrektiv och funktionell träning?

Korrektiv träning är en benämning vi använder för att beskriva att klienten är inne i en inledande fas där de övningar och tekniker som lärs ut korrigerar stora luckor eller det som brister mest i någons hållning, flexibilitet, muskelbalans, inre- och yttre bålstabilitet m.m. Det kan också handla om rehabträning för en viss skada.

Funktionell träning är egentligen ett övergripande uttryck för den träning som genererar det man vill bygga upp eller prestera för en viss individ eller ett visst syfte. Ofta i faserna efter att den korrektiva träningen lagt en grund att bygga vidare på. Primärt tränar vi rörelser och förmågor, inte specifika muskler. All träning utförs med gummiband, fria vikter, bollar och med egen kroppsvikt.

Så när du tränar med mig handlar det inte bara om att bli starkare, eftersom styrka bara är en av åtta klassiska biomotoriska (bio=liv motor=rörelser) färdigheter. Vi kan jobba med en eller flera av följande färdigheter beroende på mål.

"Det finns bara en orsak varför en idrottare tränar: för att göra han eller henne bättre i sin idrott - inte för att bli bättre på att träna"