Behandlingsupplägg

För att få struktur och effektivitet på mina behandlingar, så jobbar jag enligt följande steg. Jag bedömer lämplig behandling, för de besvär du söker för. Stegen ser ut som följer:

  1. Jag inleder alltid första besökstillfället med ett ingående och strukturerat samtal, för att jag ska få en överblick över din hälsoprofil, vardag och träning. Vi pratar också om dina förväntningar och mål.

  2. Sedan görs en "besiktning" över kroppens struktur, och vi utför rörelse- och funktionsanalys för att jag ska kunna ha en bra överblick om vilken behandling som passar.

  3. Behandlingsupplägg (idrottsmassage, myofascial release, olika töjningstyper, mobilisering m.m.) där målet är att bli smärt-och symptomfri, få ökad rörlighet och funktionalitet.

  4. Nästan alla kunder hjälps sedan vidare mot sina mål, med hjälp av korrektiv funktionell träning. Även när du blivit smärtfri, så finns det luckor och målsättningar att jobba vidare med.

 

 

Jag för en noggrann dokumentation vid varje behandlingstillfälle för att ha en fullständig överblick på hur allt fortskrider. 

 

Allt sker enligt etiska regler och tystnadsplikt.

Innan första besöket:

Innan vi träffas första gången vill jag veta mer om dig och vad du söker för. 

 

Skriv så ingående du kan om din smärtproblematik, rörelseinskränkning, obalanser eller annan väsentlig information som jag behöver för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Var gärna så detaljerad som du kan när du beskriver vad du vill ha hjälp med. Ju noggrannare du beskriver, desto mindre tid behöver vi ta första besöket för detta.

Formulär